Techniki oddziaływania wykorzystane w analizowanych reklamach społecznych

Analiza powyższego problemów badawczego dokonana została na postawie przeprowadzonej analizy reklam społecznych oraz wywiadów z pracownikami reklam społecznych. Każda reklama zanim powstanie musi przejść pewien proces projektowania, na który składa się stworzenie odpowiedniego hasła, przekaz, grafika, zastosowanie odpowiednich technik oddziaływań. Jeden z ekspertów o procesie projektowania mówi, że: – powinien przebiegać następująco: należy wpierw zdefiniować … Dowiedz się więcej