Komunikowanie masowe i mass media

Komunikowanie masowe to jedno z najważniejszych zjawisk społecznych i kulturowych ostatnich wieków. Rozwój technologii, zwłaszcza wynalazek druku, a potem radio, telewizji, Internetu, zdecydowanie przyspieszył procesy komunikacji masowej, czyniąc je zjawiskiem powszechnym, wpływającym na wszystkie sfery życia człowieka. Komunikacja masowa jest procesem, w którym nadawca – najczęściej profesjonalna instytucja medialna – przekazuje informacje do szerokiego, często … Dowiedz się więcej