Podstawowe elementy w strategicznym marketingu

Zdaniem Ph. Kotlera, D. H. Haidera i I. Rein podstawowe elementy w strategicznym marketingu obszaru można ująć w trzech poziomach: grupy planującej, czynników marketingowych i celów rynkowych (odbiorców)[1].

Podstawą stworzenia planu marketingowego miejsca jest grupa planująca, której zadaniem okazuje się diagnoza stanu, określenie wizji rozwoju i podjęcie działań w długim okresie czasu, które dotyczyć będą prowadzonych inwestycji i transformacji miejsca. Składać się ona powinna z mieszkańców, przedstawicieli biznesu i lokalnego, bądź regionalnego samorządu.

Długi horyzont czasowy planu powinien obejmować rozwój i poprawę w zakresie czterech czynników marketingowych, czyli infrastruktury, atrakcji, image i jakości życia dla ogólnej satysfakcji i dzięki wsparciu ludzi, którymi będą mieszkańcy, liderzy, przedstawiciele biznesu i funkcjonujące w obszarze instytucje. Te marketingowe czynniki, ich analiza i rozwój, w efekcie przyczyniają się do sukcesu miejsca recepcji i przyciągają potencjalnych odbiorców, czyli: turystów (a szerzej odwiedzających), nowych mieszkańców, producentów, eksporterów, inwestorów i zarządy korporacji.

Według Ph. Kotlera „jedną z rzeczy najcenniejszych dla firmy są jej partnerskie stosunki (…) często są warte więcej niż materialne aktywa firmy, wyznaczają bowiem przyszłą wartość firmy”[2].

Dlatego też istotne staje się kształtowanie stosunków partnerskich także w funkcjonowaniu miast i regionów, gdyż jest to ważne kryterium oceny profesjonalizmu oraz marketingowej, rozwiniętej orientacji tych jednostek[3].

Wykorzystanie dorobku teorii i pragmatyki marketingu może się przyczynić do skutecznego zarządzania rozwojem turystyki z uwzględnieniem lokalnych warunków oraz właściwie pojętych interesów społeczności miejsc docelowych oraz turystów[4].

Ewolucja teorii marketingowej przyczyniła się do wypracowania podstaw marketingu partnerskiego, który może przyczyniać do dostarczania informacji turystom, zwiększenia szacunku dla przyrody, środowiska społecznego i kultury miejsca oraz dzięki temu zwiększać możne satysfakcję odwiedzających.


[1] Ph. Kotler, D. H. Haider, I. Rein, Marketing Places. Atrracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States, and Nations, The Free Press, 1993, s. 18 – 20.

[2] Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 105.

[3] Por. A. Szromnik, Partnerstwo w koncepcji marketingu terytorialnego, w: Lokalne układy partnerskie, pod red. J. Karwowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004, s. 287.

[4] T. Żabińska, Wybrane modele strategii marketingowych w usługach i turystyce na tle ich paradygmatów, w: Modele strategii strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe, pod red. L. Żabińskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000, s.82.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz