Oto fragment pracy magisterskiej badawczej…

Oto fragment pracy magisterskiej badawczej opartej prawie wyłącznie na źródłach. Historia Parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Obornikach Wstęp Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dziejów najstarszej parafii chrześcijańskiej W Obornikach. Parafia te obecnie jest pod wezwaniem   Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Parafia  nie doczekała się dotychczas żadnego opracowania, które przedstawiło by jej historię od … Dowiedz się więcej