Rola reklamy społecznej w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wypadki drogowe, zwłaszcza te o najbardziej tragicznym przebiegu, stanowią znaczące zagrożenie, powodując ogromne straty zarówno w wymiarze osobistym, jak i materialnym. W ciągu ostatniego dziesięciolecia, z wyjątkiem roku 2020, kiedy natężenie ruchu drogowego zostało znacząco ograniczone ze względu na pandemię, Policja odnotowywała rocznie co najmniej 30 tysięcy wypadków i ponad 300 tysięcy kolizji drogowych. Przeciętnie … Dowiedz się więcej

Reklama społeczna i marketing odpowiedzialny społecznie

Reklama społeczna i marketing odpowiedzialny społecznie są dwoma kluczowymi aspektami, które odgrywają coraz ważniejszą rolę w dzisiejszych strategiach marketingowych. Oba te terminy odnoszą się do praktyk, które mają na celu nie tylko promowanie produktów lub usług, ale również przyczynianie się do rozwiązania problemów społecznych i ekologicznych. Reklama społeczna to forma reklamy, która ma na celu … Dowiedz się więcej

Wizerunek kobiet i mężczyzn w reklamach społecznych

Wizerunek kobiet i mężczyzn w reklamach społecznych jest tematem o znacznym zakresie i głębokim znaczeniu, który wpływa na codzienne życie i społeczne relacje. Poniższy referat jest próbą zrozumienia tej kwestii, analizując konteksty, konsekwencje i możliwe rozwiązania. Reklamy społeczne, z natury swojej, mają za zadanie przekonać odbiorców do zmiany postaw, przekonań i zachowań na rzecz lepszej … Dowiedz się więcej

Hierarchia efektów działania reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Kiedy podejmowano próby wytłumaczenia, jak działa reklama, od samego początku zakładano, że jej działanie ma charakter etapowy. Modele tzw. hierarchii efektów bazują na teorii świadomego uczenia się, w której konsument jest przedstawiany jako jednostka aktywnie zaangażowana w proces zdobywania informacji o produkcie, pragnąca zaspokoić swoje potrzeby poprzez zakup najlepszej z dostępnych ofert. … Dowiedz się więcej

Główne koncepcje (teorie) marketingu i ich charakterystyka

Tabela 1. Główne koncepcje (teorie) marketingu i ich charakterystyka Wyróżniki Marketing transakcyjny Marketing strategiczny (konkurencyjny) Marketing partnerski (relacyjny, sieciowy) I II III IV 1. Podmiot(y) marketingu, sposób zdefiniowania podmiotu i przedmiotu marketingu Przedsiębiorstwo zdefiniowane poprzez branżę i produkt – funkcje podstawowe i komplementarne dla rynku docelowego Przedsiębiorstwo zdefiniowane poprzez misję rynkową – wartości specyficzne/ konkurencyjne … Dowiedz się więcej

Funkcje reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Reklama pełni następujące funkcje: informacyjna, tj. powinna informować o cechach i korzyściach oraz przeznaczeniu produktu; perswazyjna, przekonuje konsumenta, że produkt danej firmy najlepiej zaspokaja jego potrzeby; utrwalająca, utrwala w konsumentach przekonanie o wyższości danego produktu. wyróżniająca produkt spośród konkurencyjnych i identyfikującą go z producentem. Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna jest niezbędna przy podejmowaniu … Dowiedz się więcej

Wstęp pracy dyplomowej

Każda istniejąca firma, chcąca zaistnieć na rynku, bądź zwiększyć swoją sprzedaż, zna i docenia wartość reklamy. W tym celu wykorzystuje telewizję, prasę, internet i inne media w celu zaprezentowania swojego produkty i swojej marki. Agencje reklamowe znają metody wpływania na konsumentów. Za pomocą muzyki, obrazów, haseł reklamowych nakłaniają ludzi do zakupu danego produktu lub starają … Dowiedz się więcej