Rola reklamy społecznej w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wypadki drogowe, zwłaszcza te o najbardziej tragicznym przebiegu, stanowią znaczące zagrożenie, powodując ogromne straty zarówno w wymiarze osobistym, jak i materialnym. W ciągu ostatniego dziesięciolecia, z wyjątkiem roku 2020, kiedy natężenie ruchu drogowego zostało znacząco ograniczone ze względu na pandemię, Policja odnotowywała rocznie co najmniej 30 tysięcy wypadków i ponad 300 tysięcy kolizji drogowych. Przeciętnie w latach 2011-2019, każdego roku na drogach w Polsce ginęło powyżej 3200 osób, a około 40 tysięcy odnosiło obrażenia, z których powyżej jednej czwartej były ciężkie. W 2019 roku wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 100 wypadków był w Polsce najwyższy spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, a poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, mierzony liczbą ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców, był gorszy tylko w Rumunii, Bułgarii i na Łotwie.

Szczególnie niepokojące jest to, że umieralność w wypadkach komunikacyjnych osób w wieku od 10 do 30 lat jest w Polsce znacznie wyższa niż w innych krajach europejskich. Co najmniej 25% zabitych i rannych to młodzi kierowcy w przedziale wiekowym 18-24 lat. Ci sami młodzi kierowcy stanowią jednocześnie największą grupę sprawców zdarzeń drogowych. Ta statystyka ukazuje, jak ważne jest skierowanie działań edukacyjnych i prewencyjnych właśnie do tej grupy wiekowej.

Reklama społeczna pełni kluczową rolę w promowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to narzędzie komunikacji, które ma na celu wpłynąć na zmianę postaw i zachowań ludzi w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Często służy jako kanał, przez który organizacje rządowe, organizacje non-profit i inne podmioty mogą przekazywać ważne informacje na temat zasad bezpieczeństwa drogowego.

Kampania pod hasłem „Czy to Cię tłumaczy?” jest zorientowana na bezpieczeństwo na drogach, a jej brutalne sceny budzą emocje. Obrazy krwi, dźwięk ciała uderzającego o ziemię, widok siniaków i dźwięk łamanych kości – dla wielu internautów te sceny są zbyt mocne. Ekspertom w dziedzinie kreacji nie można jednak zaprzeczyć, że brutalność kampanii jest kluczowa dla skutecznego dotarcia do odbiorców. „Czy cieszymy się z tak drastycznych scen? Oczywiście, że nie. Ale łagodzenie kampanii może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego – może nie szokować i zaginąć w gąszczu reklam,” mówi Marek Gonsior, doradca marki i niezależny konsultant.

W 2012 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyemitowała dwa spoty reklamowe w wybranych stacjach telewizyjnych oraz w internecie: „Kierowco, czy to Cię tłumaczy?” oraz „Pieszy? Czy to Cię tłumaczy?”. W pierwszym spotie pokazano kierowcę, który wsiada do samochodu mówiąc „Przepraszam, już pędzę” i jedzie z nadmierną prędkością, nagle uderzając w kobietę wchodzącą na jezdnię. Następnie widzimy kobietę leżącą na jezdni, z otwartymi oczami i zakrwawioną twarzą. W drugim spocie, dotyczącym odpowiedniego zachowania pieszych na przejściach, pokazano mężczyznę rozmawiającego przez telefon, a następnie dziewczynkę na rowerze, która zostaje potrącona przez samochód. Spot kończy się sceną leżącej na jezdni potrąconej, nieprzytomnej dziewczynki.

W przypadku spotów emitowanych w internecie, widzowie mogą zobaczyć wszystkie sceny, włączając w to te przedstawiające ofiary wypadków, ich zakrwawione ciała i twarze. W spotach emitowanych w telewizji, te sekwencje zostały ocenzurowane. Zapytaliśmy ekspertów od kreacji i strategii, czy tak drastyczne sceny w trwającej kampanii są uzasadnione, zwłaszcza że KRBRD rozpoczęła emisję tych spotów w kontekście zmian wprowadzonych 1 czerwca w przepisach Prawa o ruchu drogowym.

Marek Gonsior, doradca marki i niezależny konsultant z Marketers, uważa, że przede wszystkim powinniśmy zadać pytanie, jaki jest cel tej kampanii społecznej. Jeśli jej głównym celem jest tylko informowanie o zmianie przepisów, to zdaniem eksperta widzom będzie trudno pozyskać tę wiedzę z krótkiej planszy na końcu spotu. „Jeśli jednak chodzi o zmianę przyzwyczajeń, to jest lepiej. W końcu rolą takich kampanii jest nie tylko dostarczanie informacji, ale przede wszystkim zmienianie postaw. Każdy z nas wie, że brak koncentracji za kierownicą nie jest niczym dobrym, ale dopiero tak drastyczne sceny uświadamiają nam, do jakich tragedii może prowadzić nasza beztroska”, mówi Marek Gonsior.

Reklama społeczna w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym często koncentruje się na ważnych tematach, takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, bezpieczna prędkość, używanie pasów bezpieczeństwa i kasków, a także zachowania pieszych i rowerzystów. Celem tych kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat ryzyka związanego z niewłaściwymi zachowaniami na drodze i promowanie bezpiecznych praktyk.

Reklamy społeczne często wykorzystują techniki psychologiczne, aby wpływać na odbiorców. Mogą one prezentować wstrząsające obrazy i scenariusze, które pokazują konsekwencje niebezpiecznych zachowań, aby zaszokować odbiorców i skłonić ich do zmiany. Mogą również korzystać z technik opartych na pozytywnych emocjach, takich jak humor czy wzruszenie, aby przekazać swoje przesłanie w sposób, który będzie pamiętany i który odbiorcy będą chcieli podzielić się z innymi.

Jednym z ważnych aspektów reklamy społecznej w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jej zdolność do docierania do konkretnych grup demograficznych. Na przykład, młodzi kierowcy są grupą szczególnie narażoną na ryzyko wypadków drogowych, dlatego kampanie skierowane do tej grupy często wykorzystują media i przekaz, które są dla nich atrakcyjne i skuteczne, takie jak media społecznościowe, filmy wideo czy muzyka.

Na koniec, warto zauważyć, że skuteczność reklamy społecznej w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym zależy od wielu czynników. Ważne jest, aby przesłanie było jasne i przekonujące, a także aby było dostarczane w sposób, który jest atrakcyjny dla odbiorców. Ponadto, kampanie reklamowe muszą być częścią większej strategii, która może obejmować edukację, egzekwowanie przepisów, a także inżynierię i planowanie dróg. Jednak, gdy są dobrze zaprojektowane i przeprowadzane, kampanie reklamy społecznej mogą znacznie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz