Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy

Sposób oddziaływania przekazu reklamowego na osobowość odbiorcy zależy od użycia konkretnego środka masowego przekazu, jakim może być telewizja, radio, prasa, wydawnictwa nieperiodyczne (ulotki, plakaty, broszury, książki). Dane naukowe wskazują, że skuteczność oddziaływania masmediów jest bardzo duża, dlatego też firmy wydają miliony dolarów rocznie na te formy reklamy. Jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów to badania opinii … Dowiedz się więcej

Kontrola

Ostatnią fazą tak pomyślanego procesu zarządzania jest kontrola. Stanowi ona logicznie ostatni krok w tym sensie, iż ma rejestrować osiągnięte wyniki i porów­nywać je z planem. Porównywanie wyznaczonych zadań z uzyskanymi wynikami ma wskazać, czy udało się przekształcić plany w rzeczywistość. Wszelkie odstępstwa i odchylenia należy zbadać pod względem potrzeby zainicjowania przedsięwzięć korygujących lub zasadniczej … Dowiedz się więcej

Kierowanie w węższym znaczeniu

Jeśli przez planowanie, organizację i wyposażenie w kadry stworzone zostały raczej strukturalne przesłanki realizacji zadań, to z kolei – jako ewentualne zadania kierownicze każdego menedżera – następuje permanentne i konkretne powodowanie wykonywania pracy, odpowiednio do wytyczonego celu. Na pierwszym planie znajduje się teraz codzienne wykonywanie pracy i jej kształtowanie przez przełożonego, jakokierowanie w węższym znaczeniu. … Dowiedz się więcej