Opis procedury badawczej – kampanie społeczne

Opis celu i kontekstu badania Celem badania jest zrozumienie wpływu kampanii społecznych na społeczeństwo i jego zachowania, a także zbadanie skuteczności różnych elementów kampanii. Badanie ma na celu odpowiedzieć na pytania, jakie rodzaje kampanii społecznych są najskuteczniejsze w osiąganiu określonych celów, jakie czynniki wpływają na skuteczność kampanii społecznych, a także jakie są reakcje odbiorców na … Dowiedz się więcej

Badanie kampanii wyborczej w Internecie

podrozdział pracy magisterskiej Oczywistym jest, że podstawowym zadaniem strony internetowej kandydata jest dostarczenie informacji o sobie, jego działalności i przebiegu kampanii wyborczej. Jednak strony internetowe poszczególnych kandydatów na określone stanowiska mogą się znacznie różnić, czy to pod względem jakości i rzetelności publikowanych na nich treści, czy też pod względem wydajności technicznej czy spełnienia oczekiwań i … Dowiedz się więcej

Geneza problemu badawczego

z pracy magisterskiej o e-marketingu politycznym 10 kwietnia 2010 r. doszło do niewyobrażalnej dla Polski i Polaków tragedii. Lecący do Smoleńska na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej rządowy samolot Tupolew 154 rozbił się przy próbie podejścia do lądowania w niewyjaśnionych, jak dotąd, okolicznościach. W katastrofie lotniczej zginęła cała polska delegacja wraz z załogą – w … Dowiedz się więcej

Rola przekazu w oddziaływaniu mediów

kontynuacja pracy magisterskiej z poprzedniego miesiąca W dyskusji o sile i skali oddziaływania mediów warto zwrócić uwagę, iż na ogół wpływ masowych komunikatorów traktuje się w badaniach empirycznych jako oddziaływanie masowe, a więc powodujące masowe (powszechne) reakcje. Najlepszym tego przykładem są zachowania zbiorowe takie jak panika. T. Goban-Klas zauważa jednak, że siłę mediów jeszcze wyraźniej … Dowiedz się więcej

Komunikowanie masowe i mass media

Komunikowanie masowe to jedno z najważniejszych zjawisk społecznych i kulturowych ostatnich wieków. Rozwój technologii, zwłaszcza wynalazek druku, a potem radio, telewizji, Internetu, zdecydowanie przyspieszył procesy komunikacji masowej, czyniąc je zjawiskiem powszechnym, wpływającym na wszystkie sfery życia człowieka. Komunikacja masowa jest procesem, w którym nadawca – najczęściej profesjonalna instytucja medialna – przekazuje informacje do szerokiego, często … Dowiedz się więcej

Elementy składowe marketingu

W literaturze wylicza się pewne elementy składowe marketingu, czyli produkt, cenę, dystrybucję oraz promocję, które łącznie tworzą tzw. koncepcję marketingu mix (Rysunek 1). Właściwie dobrana kompozycja tych części, ich skoordynowanie decydują o realizacji strategii i planu marketingowego przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że marketing mix musi być zorientowany na potrzeby i motywy postępowania odbiorców a także elastyczny … Dowiedz się więcej

Podstawowe elementy w strategicznym marketingu

Zdaniem Ph. Kotlera, D. H. Haidera i I. Rein podstawowe elementy w strategicznym marketingu obszaru można ująć w trzech poziomach: grupy planującej, czynników marketingowych i celów rynkowych (odbiorców)[1]. Podstawą stworzenia planu marketingowego miejsca jest grupa planująca, której zadaniem okazuje się diagnoza stanu, określenie wizji rozwoju i podjęcie działań w długim okresie czasu, które dotyczyć będą … Dowiedz się więcej