Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych

Wiele osób zapewne zadaje sobie pytania: Czym jest reklama społeczna? Czym się różni od reklamy komercyjnej? A także pojawia się wiele pytań związanych z tym tematem, które zostaną omówione w niniejszej pracy.

Reklama społeczna to swoisty rodzaj reklamy, wobec której trudno pozostać obojętnym. Dwie główne przesłanki stojące za reklamą społeczną to przekonanie, że można wpływać na postawy moralne tak samo jak na każde inne oraz że najłatwiej tego dokonać odwołując się do emocji. Reklama społeczna określana jest jako proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowana Ludzie zazwyczaj nie lubią reklam komercyjnych, kojarzą im się one z naciąganiem i kłamstwem, a wiadomo, że nikt z nas nie lubi być nabijanym w przysłowiową butelkę. Co za tym idzie, nadawca takich reklam postrzegany jest jako nastawiony na zysk kłamca. Znacznie lepiej wygląda to w przypadku reklam społecznych, gdzie nadawcy przypisywane są zazwyczaj jak najlepsze intencje. Reklama społeczna ma za zadanie zmieniać postawy, ma doprowadzić do podjęcia świadomych, pożądanych działań, a nie manipulować ludzkimi wyborami, jak czyni to reklama komercyjna.[1]

Niniejszy temat został wybrany, ponieważ reklama społeczna jest dość nowym zagadnieniem w Polsce. Reklama społeczna jest szczególnie istotna, ponieważ dotyczy ważnych dla społeczeństwa kwestii. Często porusza tematy, o których się nie mówi. Przedstawiają problem, przekazują wiedzę i mówią, jak można pomóc, co należy zrobić. A co najważniejsze, uświadamiają, że nie jesteśmy sami. Reklamy społeczne mogą okazać się również pomocnym narzędziem dla pedagogów w działaniach profilaktycznych. Informacje, które przekazują, często zaprezentowane są w sposób humorystyczny oraz przystępny dla młodych ludzi.

Niniejsza praca w całości poświęcona jest fenomenowi reklamy społecznej jako zjawiska medialnego oraz idącej za tym rosnącej liczby reklam społecznych. Ma ona również na celu podkreślenie możliwości reklam społecznych jako narzędzia budowania i utrwalania pożądanych zachowań społecznych. Praca koncentruję się głównie na opisie i analizie reklam społecznych. Wskazuję też tematy, które nie są wcale lub są poruszane w stopniu marginalnym. Przedstawione zostają zagadnienia, które mogą być istotne dla prowadzenia kampanii społecznych.

Następnie zostanie przedstawiony cel pracy. Celem teoretycznym opracowania pracy było lepsze poznanie historii reklamy oraz poznanie znaczenia reklamy społecznej, jak również jej mechanizmów działania. Z kolei celem praktycznym pracy było poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. Sprawdzenie, czy przynosi ona pożądany efekt, czy wydawane na nią pieniądze wyrzucane nie są w „błoto”?

[1] D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 9.