Społeczne kampanie reklamowe o tematyce zdrowie i profilaktyka zdrowia cz.2

W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie do odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie świadomości społecznej na temat zdrowia, a także profilaktyki oraz zachowań prozdrowotnych. Jak również przeciwdziałania uzależnieniom. W większości reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi.

W większości reklam dominował kolor biały, czarny, niebieski oraz czerwony hasła reklamowego. Kolor biały dawał złudzenie światła, objętości. Kolor czarny symbolizuje smutek i przykre doświadczenia życiowe, np. w kampanii „Zrób test. Sprawdź”, ponieważ na ryzyko zarażenia wirusem HIV narażony jest każdy Kampania miała na celu uświadomienie ludziom problemu częstych przypadków zakażenia wirusem HIV i potrzeby wykonywania badań.

Czcionka była najczęściej pogrubiona lub występowały litery drukowane, co może świadczyć o przyciągnięciu wzroku do hasła reklamowego. Tekst zajmował połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza, co może oznaczać większą identyfikację widza z postaciami występującymi w reklamie. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym oraz rozkazującym. Najczęściej były to zdania złożone, w których była zawarta duża ilość informacji dotyczących zdrowia. W pięciu na dziewięć kampanii pojawiła się dynamiczna muzyka stworzona na potrzeby reklamy. W tych kampaniach występowała przyśpieszona komunikacja słowna. W powyższych reklamach dominowała kolorystyka szara, biała oraz czarna, lecz również pojawiały się kolory niebieski oraz czerwony.

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, chociaż pojawiły się również reklamy w których wystąpiły osoby znane np. „Pij mleko! będziesz Wielki”, w której wystąpiła Agnieszka Radwańska. Jak i postaci animowane na przykład w kampanii „Zrób test na HIV”. Wiek uczestników reklamy to osoby dorosłe. Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Dominował w nich przekaz zarówno niewerbalny (5) jak i werbalny (4), a kompozycją dominującą było szokujące zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji oraz jaskrawy kolor. Na przykład spot pt. „Nie wiąż się z papierosem” był historią młodej kobiety, która wzięła ślub z papierosem, jednak żadna z kobiet nie chciałaby umierać z powodu palenia. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia nakazowa, oraz irradiacji a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – technika najsilniejszego bodźca oraz reklama towarzysząca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na pozytywne emocje przede wszystkim radość, szczęście i nostalgię.