Społeczne kampanie reklamowe o tematyce zdrowie i profilaktyka zdrowia cz.2

W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie do odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie świadomości społecznej na temat zdrowia, a także profilaktyki oraz zachowań prozdrowotnych. Jak również przeciwdziałania uzależnieniom. W większości reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi. W większości reklam dominował kolor biały, czarny, niebieski oraz czerwony hasła reklamowego. Kolor biały … Dowiedz się więcej