Reklamy społeczne o tematyce – gospodarka

Następnie omówione zostaną reklamy społeczne o tematyce gospodarczej. Tabela 9. Reklamy o tematyce – gospodarka Tematyka Nazwa kampanii Hasło reklamowe Czas trwania kampanii Czas trwania reklamy (minuty) Gospodarka Wyślij PIT przez Internet Do urzędu skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez Internet 04.03.11­ 30.04.11 0.34 Polish capital market Polski rynek kapitałowy – … Dowiedz się więcej