Reklamy społeczne o tematyce – gospodarka

Następnie omówione zostaną reklamy społeczne o tematyce gospodarczej.

Tabela 9. Reklamy o tematyce – gospodarka

Tematyka Nazwa kampanii Hasło reklamowe Czas trwania kampanii Czas trwania reklamy (minuty)
Gospodarka Wyślij PIT przez Internet Do urzędu skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód.
PIT wyślij przez Internet
04.03.11­

30.04.11

0.34
Polish capital market Polski rynek kapitałowy – rynek zwycięzcy,
nie strać szansy
17.06.11­

07.07.11

0.30
Cyfryzacja Polska wkracza w erę bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej.

Przygotuj się na większą ilość programów w doskonałej jakości obrazu i dźwięku

14.07.11­

31.07.13

0.30
Cyfryzacja Polska wkracza w erę bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej.

Przygotuj się na większą ilość programów w doskonałej jakości obrazu i dźwięku

14.09.11­

30.09.11

0.30
Cyfryzacja Polska wkracza w erę bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej.Przygotuj się na większą ilość programów w doskonałej jakości obrazu i dźwięku 15.11.11- 0.30

Źródło: badania własne (luty 2012)

W 2011 roku pojawiło się pięć kampanii społecznych na temat gospodarczy. Pierwsza z nich pojawiła się 4 marca, natomiast ostatnia ukazała się 15 listopada. Kampania wyślij PIT przez Internet pojawiła się w okresie poprzedzającym składanie zeznań podatkowych. Natomiast celem kampanii Cyfryzacja miało być przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące zmiany w technologii odbioru sygnału telewizyjnego. Stopniowe wdrażanie technologii cyfrowej rozpoczęło się już w 2010 roku. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r. Zgodnie z ustawą nadawcy mają emitować spoty promujące naziemną telewizję cyfrową dwa razy dziennie między godziną 6.00 a 23.00. Średni czas emisji reklamy to 30 sekund. Głównymi nadawcami powyższych reklam byli: Ministerstwo Infrastruktury, TVP, POLSAT, TV4, TVN, PULS.

Przykładem kampanii – gospodarczej jest „Cyfryzacja”.

Ilustracja 6. Kampania społeczna „Cyfryzacja”W analizowanych reklamach głównym celem było informowanie społeczeństwa o nadchodzących zmianach technologicznych. W kampaniach gospodarczych podczas emisji nie pojawiło się hasło reklamowe, stąd nie dotyczyło ich umiejscowienie, kolorystyka, czcionka oraz wielkość tekstu.

W czterech kampaniach przekaz kierowany był bezpośrednio do widza, co umożliwia większą identyfikację z występującym bohaterem. W jednej reklamie odbywał się dialog między bohaterami reklam. Była to kampania „Wyślij PIT przez

Internet”. Zadaniem tej kampanii było zaprezentowanie korzyści płynących ze stosowania przez polską administracji podatkowej nowoczesnego i przyjaznego rozwiązania informatycznego, jakim jest system e-Deklaracje. Dialog między bohaterami miał przekonać widza, aby wysłał rozliczenie podatkowe przez Internet, a do US przyszedł w „ważniejszych” sprawach. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym. Najczęściej były to zdania złożone, w których była zawarta duża ilość informacji dotyczących wprowadzanych zmian gospodarczych. W dwóch z pięciu kampanii nie wystąpiła muzyka w reklamie, natomiast w pozostałych trzech pojawiła się muzyka dynamiczna, stworzona do reklamy. W tych kampaniach występowała komunikacja słowna w normalnym tempie. W powyższych reklamach dominowała kolorystyka czarno-biała. Zastosowana kolorystyka czarno-biała w kampanii „Cyfryzacja” świadczy o zmianach jakie niesie ze sobą postęp techniki. Kiedyś obraz nadawany był właśnie w tych kolorach, a dzisiaj mamy kolorowe telewizory. I, tak anteny analogowe zastąpi naziemna telewizja satelitarna.

Aktorzy to osoby znane w wieku dorosłym. Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Adresatami były osoby dorosłe oraz starsze. Dominował w nich przekaz werbalny. Nie można wyróżnić kompozycji dominującej, ponieważ nie dało się ich zakwalifikować do ustalonych wcześniej kategorii. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia miękka, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – reklama przypominająca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na pozytywne emocje przede wszystkim humor, radość, szczęście. Tak, jak we wspomnianej wyżej kampanii „Wyślij PIT przez Internet”, gdzie dialog między bohaterami był humorystyczny.

Kampanie miały zaprezentować korzyści płynące ze stosowania przez polską administrację podatkową nowoczesnego i przyjaznego rozwiązania informatycznego oraz przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące zmiany w technologii odbioru sygnału telewizyjnego.