Osoby występujące w reklamie

Następnym omawianym zagadnieniem były osoby występujące w reklamie. Powszechnie wiadomo, że ludzie znani cieszą się szacunkiem i prestiżem oraz zdają się mieć większy wpływ na społeczeństwo niż zwykli obywatele, dlatego też ich sylwetki wykorzystuje się w reklamach społecznych mających na celu uwrażliwić ludzi na los innych, potrzebujących pomocy, namawiać do ostrożnej jazdy samochodem lub zwrócić uwagę na problem ochrony środowiska. A oto wykres ilustruje powyższe zagadnienie.

Wykres 9. Osoby występujące w reklamie, N=57

Z powyższego wykresu można odczytać, iż w 42% reklam występowali zwyczajni ludzie co może świadczyć o identyfikacji odbiorcy z bohaterem występującym w reklamie. Drugą grupą osób były to osoby znane, (aktorzy, piosenkarze, sportowcy, osoby znane medialnie) (27,4%) które wzmacniają przekaz reklamy, poprzez pokazanie w niej autorytetu osoby publicznej. Ludzie znani cieszą się szacunkiem i prestiżem oraz zdają się mieć większy wpływ na społeczeństwo.

Kolejną grupą osób są to specjaliści i eksperci (12,9%), dzięki ich autorytetowi reklama zwiększa swoją wiarygodność i zwiększa perswazyjność. Jak wynika z badań psychologicznych częściej ulegamy innym osobom jeśli zakładamy, że są to eksperci. Równie często pojawiały się reklamy, w których nie wystąpił żaden bohater (12,9%), co może świadczyć o przekazaniu wiedzy na temat danego problemu. Najmniejszą część reklam stanowią reklamy, w których występują postaci animowane (4,8) wykorzystanie animowanych bohaterów w reklamie może służyć stworzeniu ciepłej i przyjaznej atmosfery, a animowane postaci często budzą sympatię.