Badanie skuteczności kampanii społecznej

[z pracy magisterskiej…] Badanie skuteczności kampanii społecznej odbywa się na tej samej zasadzie co kampanii komercyjnych. Ocena skuteczności uzależniona jest od stawianego celu oraz zmiany postaw i zachowań, które miały nastąpić. Jedna z badanych uważa, że: metodologia oceny skuteczności kampanii uzależniona jest od typu stawianych celów. Analogiczne do badania skuteczności kompanii komercyjnych – badanie poziomu … Dowiedz się więcej