Badanie skuteczności kampanii społecznej

[z pracy magisterskiej…]

Badanie skuteczności kampanii społecznej odbywa się na tej samej zasadzie co kampanii komercyjnych. Ocena skuteczności uzależniona jest od stawianego celu oraz zmiany postaw i zachowań, które miały nastąpić. Jedna z badanych uważa, że:

  • metodologia oceny skuteczności kampanii uzależniona jest od typu stawianych celów. Analogiczne do badania skuteczności kompanii komercyjnych – badanie poziomu znajomości spontanicznej, wspomaganej, deklaracja zmian postaw, monitoring zmian zachowań. Zidentyfikowanie prawdziwej, wnikliwej wiedzy na temat aktualnych motywacji i barier, a następnie doboru odpowiednich środków perswazji (AL).

O skuteczności kampanii społecznej decyduje nie tylko jej zauważalność, ale przede wszystkim efekt, jaki wywołała. Akcji społecznych nie robi się przecież dla „szumu informacyjnego”, ale w celu rozwiązania trudnego problemu społecznego czy uwrażliwienia odbiorców na jakieś kwestię. W zasadzie badania skuteczności kampanii społecznej posługują się podobnymi metodami jak w przypadku kampanii komercyjnych. Trzeba wziąć także pod uwagę fakt, że zmiany postaw nie osiąga się przez jednorazową akcję, a na zmianę nawyków trzeba nieraz czekać latami. Dlatego skuteczna kampania społeczna to taka, która jest zaplanowana długofalowo i nakierowana na systematyczność poruszania danego problemu.

Reklama społeczna to dość szeroki temat. Co jeszcze warto na jego temat wiedzieć? Otóż według opinii ekspertów:

  • warto odróżniać reklamę od kampanii (reklama jest jednym z narzędzi w kampaniach). Warto odróżniać kampanie społeczne od pseudospołecznych kampanii edukacyjnych, których celem jest komercyjny zysk (typu „zaszczep się”) (MCC).

Reklama społeczna w Polsce pojawiła się stosunkowo niedawno. Lecz jest gałęzią marketingu społecznego, która wciąż się rozwija. Z roku na rok pojawia się coraz więcej kampanii społecznych. Dlatego warto dużo na jej temat wiedzieć.

Powyższy podrozdział poświęcony był technikom oddziaływań wykorzystywanych w reklamach społecznych. Dotyczył między innymi analizy zastosowanych technik tworzenia hasła reklamowego, dominującego przekazu, kompozycji, oddziaływania na emocje, czy zastosowanych sugestii.