Miary zjawiska niedostępności a jakość danych sondażowych

Ze zjawiskiem niedostępności związane są trzy istotne parametry – odsetek realizowalności próby (response rate) wraz ze swoim dopełnieniem – wskaźnikiem frakcji jednostek niedostępnych (nonresponse rate), oraz wskaźnik błędu systematycznego związanego z występowaniem jednostek niedostępnych (nonresponse bias). W tej części przyjrzymy się bliżej tym miarom oraz ich własnościom i wzajemnym relacjom. Omówiony zostanie także związek parametrów … Dowiedz się więcej