Kompozycja dominująca w przekazie reklamowym – kampanie społeczne

Dominująca kompozycja jest kolejnym omawianym zagadnieniem. Wywołać zainteresowanie, zatrzymać przed telewizorem, wzbudzić ciekawość, a może szokować powinna reklama społeczna? Co wpływa na zmianę postaw? Pragnąc odpowiedzieć na pytania zostanie przeanalizowany wykres. Wykres 18. Kompozycja dominująca, N=57Z wyżej przedstawionego wykresu wynika, że nie wszystkie reklamy tworzone są by szokować, czy rzucać się w oczy, w 22 … Dowiedz się więcej