Sugestia w reklamie – kampanie społeczne

kontynuacja pracy magisterskiej sprzed dwóch miesięcy Kolejnym badanym aspektem była zastosowana sugestia w reklamie społecznej. Reklamy zostały podzielone na sugestię miękką, sugestię nakazową, sugestię autorytetu i irradiację. Najczęściej sugeruje się za pomocą słów (werbalnie). Może być także przekazywana niewerbalnie gestami, mimiką, intonacją głosu lub też w formie symbolicznej, niewerbalnej (np. znaki drogowe). Wyniki analizy przedstawia … Dowiedz się więcej