Społeczne kampanie reklamowe o tematyce bezpieczeństwo ruchu drogowego cz.2

Głównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce, niezmiennie od wielu lat, są niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, jak: nietrzeźwość, niestosowanie urządzeń zabezpieczających, nadmierna prędkość jazdy, agresja na drodze i brak poszanowania praw innych uczestników ruchu. W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie kierowców do świadomego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz respektowanie prawa i szanowanie prawa … Dowiedz się więcej