Społeczne kampanie reklamowe o tematyce bezpieczeństwo ruchu drogowego cz.2

Głównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce, niezmiennie od wielu lat, są niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, jak: nietrzeźwość, niestosowanie urządzeń zabezpieczających, nadmierna prędkość jazdy, agresja na drodze i brak poszanowania praw innych uczestników ruchu.

W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie kierowców do świadomego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz respektowanie prawa i szanowanie prawa innych uczestników tego ruchu. A także przypominanie o konsekwencjach związanych z jego nieprzestrzeganiem.

W większości reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi oraz reguły ruchu. W sześciu reklamach dominował kolor żółty, a w pięciu biały hasła reklamowego. Kolor żółty świadczyć o chęci przyciągnięcia uwagi, wyzwala chęć działania. Z kolei kolor biały daje złudzenie światła. Rozjaśnia barwy sąsiadujące.

Czcionka była najczęściej pogrubiona lub występowały litery drukowane. Tekst zajmował mniej niż połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza, co może oznaczać większą identyfikację widza z postaciami występującymi w reklamie. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie rozkazującym oraz oznajmującym. Najczęściej były to zdania złożone, w których była zawarta duża ilość informacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze. W siedmiu z jedenastu kampanii nie wystąpiła muzyka w reklamie, co może świadczyć o większym zwróceniu uwagi widza na treść, niż na formę przekazu. W tych kampaniach występowała przyśpieszona komunikacja słowna, mająca na celu przekazanie jak najwięcej informacji dotyczących danego problemu.

W powyższych reklamach dominowała kolorystyka szara, biała oraz czarna, które kojarzą się ze smutnymi doświadczeniami. Kolor czarny często wykorzystuje się w reklamach, aby zwiększyć pomoc charytatywną. Oprócz tych kolorów również pojawiały się kolory czerwony i żółty, które były kontrastem, bardziej widocznym elementem. Czerwony jest kolorem pobudzającym do działania.

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, chociaż pojawiły się również reklamy w których wystąpili eksperci np. ratownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lekarz Zakładu Medycyny Sądowej, a także osoby znane – kierowcy rajdowi – Krzysztof Hałowczyc, Jacek Czachor. Wiek uczestników reklamy był zróżnicowany. Zarówno występowały w nich dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i starsze. Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Adresatami były osoby dorosłe posiadające prawo jazdy. Dominował w nich przekaz niewerbalny, a kompozycją dominującą było szokujące zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji.

Na przykład jak w kampanii „Drogi zaufania”, w której lekarz medycyny sądowej przeprowadza sekcję zwłok. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia nakazowa, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – technika najsilniejszego bodźca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na negatywne emocje przede wszystkim lęk.

Celem kampanii była zmiana nastawiania kierowców do szybkiej jazdy – zwłaszcza samochodem, oraz skłonienie widza do refleksji. Efektem ostatecznym kampanii miało być zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz wzajemny szacunek i życzliwość na drodze.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz