Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych – Wstęp

Wstęp pracy magisterskiej Praca składa się z niniejszego wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale I zostanie przeprowadzony przegląd literatury przedmiotu odnoszący się do historii reklamy, zostaną wyjaśnione w nim takie pojęcia jak reklama i reklama społeczna. W tym rozdziale zostaną opisane rodzaje reklamy. Na końcu tego podrozdziału zostaną przedstawione istotne akty prawne, które określają … Dowiedz się więcej