Kolorystyka hasła reklamowego – kampanie społeczne

Kolejnym omawianym zagadnieniem była kolorystyka hasła reklamowego. Aby zwrócić uwagę odbiorcy, ważny jest kolor hasła reklamowego. Najbardziej zauważalne są te hasła, które kontrastują z tłem. Dlatego istotne jest, aby hasło było widoczne i czytelne. Dobrze dobrane hasło reklamowa ma za zadanie przyciągnąć uwagę.

Wykres 3. Kolorystyka hasła reklamowego, N=57Na prezentowanym wykresie, hasła reklamowe została przyporządkowane nie tylko do jednego koloru. Jak wynika z danych najczęstszym kolorem hasła reklamowego był kolor biały 18 z dość dużą przewagą nad pozostałymi kolorami, i tak kolor czerwony pojawił się w 7 reklamach, niebieski 6 oraz żółty w 6, czarny w 4, pomarańczowy w 2 a różowy i szary 1 raz. Częste stosowanie hasła reklamowego w kolorze białym może sugerować rozświetlenie oraz powiększenie objętości. Kolor czerwony wyraża silny popęd do mocnych wrażeń i pełni życia, może dlatego został wykorzystany w kampanii dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego „Piłeś? Nie jedź!”. Natomiast kolor żółty przyciąga uwagę, szczególnie, jeśli zostanie zestawiony z kolorem czarnym, np. został wykorzystany w kampaniach „Drogi zaufania”. Natomiast kolor niebieski to spokój, harmonia, uporządkowanie, może dlatego został zastosowany ten kolor w kampanii „Polish capital market”, mająca na celu promocję Polski na arenie międzynarodowej.