Zdania w przekazie reklamowym – kampanie społeczne

Następnym omawianym zagadnieniem był rodzaj zastosowanych zdań. Tekst składa się ze słów, słowa tworzą zdania. Wybieramy struktury składniowe i słowa. Zazwyczaj czynimy to spontanicznie. W komunikacie reklamowym robi się to pieczołowicie. Jedną z najbardziej naturalnych form wpływania na odbiorcę są zdania rozkazujące. Wyniki badań przedstawia poniższy wykres. Wykres 4. Zdania w przekazie reklamowym, N=57 Z … Dowiedz się więcej