Przegląd obecnych inicjatyw związanych z informatyzacją w Polsce

Inicjatywy dotyczące udostępniania treści i usług na stronach internetowych przekazywanie do ZUS dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych; Biuletyn Informacji Publicznej – system stron internetowych utworzony zgodnie z przepisem Ustawy o dostępie do informacji publicznej (patrz rozdział 4); formularze rozliczeń podatkowych – strategia zakłada, że do 2004 r. zostanie wdrożona elektroniczna wymiana dokumentów między systemami podatkowymi i … Dowiedz się więcej