Komunikacja masowa a komunikacja interpersonalna

fragment pracy magisterskiej Komunikacja masowa występuje wówczas, gdy w pokonywaniu różnic przestrzennych i czasowych, w celu dotarcia do szerokiego kręgu zróżnicowanych odbiorców, wykorzystuje się środki masowego przekazu (prasę, radio, telewizję). Istotę komunikacji masowej ilustruje relacja określana mianem jeden do wielu. W modelu komunikacji masowej zakłada się kierowanie przekazu do szerokiej publiczności. Jest to komunikacja jednostronna, … Dowiedz się więcej