Komunikacja masowa a komunikacja interpersonalna

fragment pracy magisterskiej

Komunikacja masowa występuje wówczas, gdy w pokonywaniu różnic przestrzennych i czasowych, w celu dotarcia do szerokiego kręgu zróżnicowanych odbiorców, wykorzystuje się środki masowego przekazu (prasę, radio, telewizję). Istotę komunikacji masowej ilustruje relacja określana mianem jeden do wielu. W modelu komunikacji masowej zakłada się kierowanie przekazu do szerokiej publiczności. Jest to komunikacja jednostronna, którą cechuje brak sprzężenia zwrotnego lub jego ograniczony charakter. Ponadto model ten nie zapewnia realizacji koncepcji marketingu indywidualnego, ponieważ wszyscy odbiorcy otrzymują ten sam przekaz, bez względu na indywidualne potrzeby i preferencje. Idea komunikacji masowej wynikająca z powyższego modelu znajduje do chwili obecnej zastosowanie podczas prowadzenia kampanii reklamowych przez przedsiębiorstwa.[1]

Rysunek 3. Model komunikacji masowej.

Źródło: M. Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s.12

Przeciwieństwem komunikacji masowej jest natomiast komunikacja interpersonalna, która jest oparta na relacjach osobistych, wykorzystując podstawową relację jeden na jednego. Model komunikacji interpersonalnej dopuszcza również możliwość komunikacji przez media, jednak pod warunkiem wystąpienia sprzężenia zwrotnego.[2]

Rysunek 4. Marketingowy proces komunikacji interpersonalnej.

Źródło: M. Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s.18

Skuteczna komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem jest możliwa dzięki inicjowaniu i korzystaniu z badań marketingowych. Badanie te zapewniają, bowiem dostęp do informacji i przekazywanie informacji przedsiębiorstwu, które płyną z rynku i stanowią realizację informacyjnego sprzężenia zwrotnego przesądzającego o interaktywności komunikacji.

Rozpatrując zakres pojęcia komunikacji, należy również uwzględnić występowanie różnych jego płaszczyzn. Wśród głównych obszarów działań z zakresu szeroko rozumianej komunikacji marketingowej można wymienić: komunikację przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz komunikację wewnętrzną, która polega na przekazywaniu informacji między poszczególnymi działami i osobami w organizacji w celu jej sprawnego funkcjonowania. Komunikacja tego typu odgrywa ważną rolę, zwłaszcza w dużych firmach.

Reasumując, można stwierdzić, że współcześnie działania z zakresu komunikacji marketingowej przedsiębiorstw powinny:

  • być oparte na dwukierunkowym przepływie informacji (zapewniającym wystąpienie sprzężenia zwrotnego);
  • uwzględniać różne obszary komunikacji przedsiębiorstwa;
  • bazować na informacjach płynących z badań marketingowych.[3]

Komunikacja masowa to rodzaj komunikacji, w którym przekaz jest skierowany do dużej grupy odbiorców przez media, takie jak telewizja, radio, gazety lub Internet. Celem tego rodzaju komunikacji jest dotarcie do szerokiej publiczności i przekazanie informacji, reklamy lub innego rodzaju przekazu.

Komunikacja interpersonalna to natomiast rodzaj komunikacji, w którym przekaz jest skierowany do jednej lub kilku osób bezpośrednio. Może to być rozmowa twarzą w twarz, rozmowa telefoniczna lub komunikacja za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub innych narzędzi do komunikacji online. Celem komunikacji interpersonalnej jest nawiązanie i utrzymanie bliskiego związku z drugą osobą lub grupą osób poprzez wymianę informacji, uczuć i myśli.

Oba rodzaje komunikacji są ważne w naszym codziennym życiu i mogą mieć różne zastosowania. Komunikacja masowa jest skuteczna w dotarciu do dużych grup ludzi i przekazywaniu im informacji, natomiast komunikacja interpersonalna jest ważna w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi.


[1] M. Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s.15-17

[2] Ibidem, s.17

[3] Ibidem, s.21-22

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 2 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz