Emocje w reklamie – kampanie społeczne

kontynuacja pracy magisterskiej sprzed dwóch miesięcy Kolejną techniką było oddziaływanie na emocje. W reklamie społecznej rozróżniamy dwa sposoby przekazu – pozytywny i negatywny. Emocje w reklamie odgrywają podstawową rolę, uzależnia się od nich zapamiętywanie, spostrzeganie, przypominanie komunikatów reklamowych. W poniższych wykresie zostały zestawione oba przypadki. Wykres 20. Oddziaływanie na emocje, N=57 Źródło: Badania własne (luty … Dowiedz się więcej