Czcionka w przekazie reklamowym – kampanie społeczne

Kwestia dotycząca użytej czcionki została przedstawiona na wykresie. Wykres 15. Rodzaj czcionki, N=57 Źródło: Badania własne (luty 2012) Z powyższego wykresu wynika, iż najczęściej użyta czcionka była pogrubiona (23). Jednak 23 reklam nie dotyczyła ta kwestia, ponieważ nie pojawiło się hasło reklamowe w postaci graficznej. Następnie w 9 przypadkach czcionka była drukowana, w 1 kursywa … Dowiedz się więcej