Czcionka w przekazie reklamowym – kampanie społeczne

Kwestia dotycząca użytej czcionki została przedstawiona na wykresie. Wykres 15. Rodzaj czcionki, N=57

Źródło: Badania własne (luty 2012)

Z powyższego wykresu wynika, iż najczęściej użyta czcionka była pogrubiona (23). Jednak 23 reklam nie dotyczyła ta kwestia, ponieważ nie pojawiło się hasło reklamowe w postaci graficznej. Następnie w 9 przypadkach czcionka była drukowana, w 1 kursywa oraz w ramce. Z kolei w skonstruowanym narzędziu pojawiła się czcionka podkreślona, jednak nie pojawiła się ona w analizowanych reklamach. Najwięcej było haseł z pogrubioną czcionką oraz drukowaną co może sugerować chęć uwydatnienia hasła na tle reklamy.

Kolejnym badanym aspektem, był rozmiar hasła reklamowego. W morzu reklam, które nas otaczają najważniejsze jest aby reklama została zauważona, a hasło zapamiętane. Aby tak się stało istotna jest wielkość hasła reklamowego. Choć wielkość ma znaczenie, lecz nie zawsze przekłada to się na skuteczność takich oddziaływań. Wyniki badań przeprowadzone na ten temat zawiera tabela.

Tabela 18. Rozmiar hasła reklamowego, N=57

Wielkość tekstu Liczebność (n)
Cała przestrzeń ekranu 1
Połowa ekranu 14
Mniej niż połowa ekranu 21
Nie dotyczy 21

Źródło: Badania własne (luty 2012)

Z wyżej przedstawionej tabeli wynika, iż w większości reklam (21) hasło nie przekracza mniej niż połowę ekranu. W 14 przypadkach dotyczy połowy ekranu, a tylko w 1 całej przestrzeni ekranu. W 21 nie dotyczyło tej kwestii, ponieważ nie pojawiło się hasło reklamowe w postaci graficznej. W większości RS, hasło zajmowało mniej, niż połowę ekranu. Może to świadczyć o zwróceniu uwagi na treść kampanii społecznej, a nie tylko na hasło reklamowe, które ma tworzyć jedność w reklamie, a nie zdominować całą resztę.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 2 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz