Funkcje reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Reklama pełni następujące funkcje: informacyjna, tj. powinna informować o cechach i korzyściach oraz przeznaczeniu produktu; perswazyjna, przekonuje konsumenta, że produkt danej firmy najlepiej zaspokaja jego potrzeby; utrwalająca, utrwala w konsumentach przekonanie o wyższości danego produktu. wyróżniająca produkt spośród konkurencyjnych i identyfikującą go z producentem. Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna jest niezbędna przy podejmowaniu … Dowiedz się więcej