Funkcje reklamy

podrozdział pracy dyplomowej

Reklama pełni następujące funkcje:

  • informacyjna, tj. powinna informować o cechach i korzyściach oraz przeznaczeniu produktu;
  • perswazyjna, przekonuje konsumenta, że produkt danej firmy najlepiej zaspokaja jego potrzeby;
  • utrwalająca, utrwala w konsumentach przekonanie o wyższości danego produktu.
  • wyróżniająca produkt spośród konkurencyjnych i identyfikującą go z producentem.

Funkcja informacyjna

Funkcja informacyjna jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Jej rolą jest przedstawienie oferowanego produktu potencjalnemu konsumentowi, nawiązując do jego potrzeb i doświadczeń. Dzięki niej odbiorca jest informowany o istnieniu danego produktu i zapoznaje się z jego podstawowymi parametrami. Klient otrzymuje wiedzę o nowych produktach, technologiach i funkcjach. Głównym zadaniem funkcji informacyjnej jest więc budowanie rozpoznawalności marki i promocja produktów, przy jednoczesnym podkreślaniu różnic między nimi.

Funkcja perswazyjna

Inną funkcją reklamy jest funkcja nakłaniająca, która również używa terminu „funkcja perswazyjna”. Jak sama nazwa wskazuje, jego zadaniem jest zachęcenie potencjalnych klientów do podjęcia decyzji o zakupie określonego towaru lub usługi. Innymi słowy, reklama ma przekonać kupującego i zapewnić go, że oferowany przez nas produkt ma lepsze parametry niż produkt konkurencyjny. Dobrze skonstruowany przekaz reklamowy powinien przedstawiać co najmniej jedną unikalną cechę produktu, z którą konsumenci będą identyfikować się z daną marką i chętniej kupują. Przykładem tego typu cech może być wyróżniająca się na rynku nowa technologia, oryginalna receptura czy nawet korzystna cena.

Funkcja utrwalająca

Funkcja przypomnienia ma na celu budowanie lojalności wśród konsumentów. Wiąże się to z utrzymaniem stałej grupy odbiorców, którzy będą korzystać z oferowanych usług lub kupować towary opatrzone logo marki. W tym kontekście reklama powinna wskazywać główne korzyści płynące z ich stosowania i wzmacniać przekonanie klientów, że te produkty i usługi są lepsze od konkurencji.

Ponadto reklama może spełniać funkcje:

  • rozśmieszająca – w celu wywołania pozytywnych emocji związanych z produktem;
  • grożącą (straszącą) – w celu ukazania, co się stanie, jeśli konsument nie będzie stosował produktu, lub co się stanie, jeśli konsument będzie nadużywał produktu, np. alkoholu[1].

[1] A. Murdoch, Kreatywność w reklamie, PWN, Warszawa 2003, s. 20

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz