Badanie kampanii wyborczej w Internecie

podrozdział pracy magisterskiej

Oczywistym jest, że podstawowym zadaniem strony internetowej kandydata jest dostarczenie informacji o sobie, jego działalności i przebiegu kampanii wyborczej. Jednak strony internetowe poszczególnych kandydatów na określone stanowiska mogą się znacznie różnić, czy to pod względem jakości i rzetelności publikowanych na nich treści, czy też pod względem wydajności technicznej czy spełnienia oczekiwań i wymagań odbiorcy oraz wsparcia marketingowego dla konkretna strona internetowa . Kiedy odwiedzamy strony internetowe, świadomie lub nieświadomie, oceniamy je, a nasze osądy są czysto subiektywne. Dlatego też analiza stron internetowych kandydatów na prezydenta przedstawiona w tym artykule jest subiektywna.

Analiza to metoda badawcza przetwarzania materiałów. Polega ona na „podzieleniu przedmiotu badań na części i zbadaniu każdej części z osobna, tj. H. znaleźć części składowe zjawiska lub rozkładu psychicznego poprzez abstrakcję logiczną[1].

Podział na losy zastosowano na stronach internetowych dziesięciu kandydatów na prezydenta. Elementy analizy podzielono na dwie grupy związane z aspektami technicznymi i marketingowymi. Ich specyfikacje oparto na omówionych w poprzednim rozdziale cechach decydujących o skuteczności obsługi wyborców, a także innych aspektach uznanych za istotne dla zwiększenia wiarygodności badania. Pewne kategorie analizowanych cech zostały zdefiniowane na obu poziomach analizy. Pod względem funkcjonalnym były to: ergonomia witryny, układ funkcjonalny oraz elementy techniczne. Dokładną specyfikację składników w teście zdrowia strony internetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Elementy analizy stron internetowych kandydatów w wyborach prezydenckich w 2010 r. oraz kryteria oceny w aspekcie funkcjonalnym.

Cecha Kryteria oceny
ASPEKT FUNKCJONALNY
Kategoria: ergonomia strony Ogólny wygląd strony, przejrzystość, czytelność.
estetyka Wizualna przystępność strony.
kontrastowość Dobór kolorów strony, wpływający na jej odbiór.
czcionki Wybór czytelnej czcionki, poprawność jej wyświetlania i dobór
rozmiaru.
długość strony Konieczność przewijania strony suwakami.
Kategoria: układ funkcjonalny Układ elementów na stronie i nawigowanie między nimi.
nawigacja Łatwość przemieszczania się między elementami strony.
logiczność układu Sensowność rozmieszczenia elementów strony.
menu Przejrzystość i zrozumiałość menu.
mapa strony Istnienie mapy strony i jej zawiłość.
logo Istnienie wyraźnego logo, przenoszącego do strony głównej.
Kategoria: elementy techniczne Zbiór rozwiązań webmasterskich i ich zaawansowanie.
technologie Zastosowane języki programowania WWW. Analiza kodu źródłowego strony. Interaktywność.
przeciążenie grafiką Obciążenie strony grafiką i elementami multimedialnymi.
kompatybilność z przeglądarkami Poprawność wyświetlania strony w czterech różnych przeglądarkach: IE, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.
dopasowanie do rozdzielczości Poprawność wyświetlania WWW przy zmianie rozdzielczości

ekranu.

optymalizacja wydruku Modyfikacja strony na potrzeby wydruku.
szybkość ładowania Czas oczekiwania na poprawne wyświetlenie strony.
poprawność ładowania elementów Bezbłędność wyświetlania wszystkich elementów na każdej

podstronie.

konieczność instalowania wtyczek Pojawienie się komunikatów o konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Źródło: opracowanie własne

W drugim etapie analizy stron internetowych kandydatów uwzględniono ich funkcje marketingowe. Ten aspekt wymienia kategorie, które są odniesieniami marketingowymi: sam kandydat, wyborcy, media i inne narzędzia marketingowe, które nie mieszczą się w poprzednich kategoriach lub dotyczą wszystkich zainteresowanych internautów. Szczegółową specyfikację składowych na tym etapie analizy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Elementy analizy stron internetowych kandydatów w wyborach prezydenckich w 2010 r. oraz kryteria oceny w aspekcie marketingowym.

Cecha Kryteria oceny
ASPEKT MARKETINGOWY
Kategoria: WWW a kandydat Prezentacja produktu politycznego – kandydata
biografia Istnienie i przejrzystość życiorysu kandydata.
program Przedstawienie programu wyborczego.
osiągnięcia Opis życiowych sukcesów i kariery kandydata.
poparcie Prezentacja zaplecza politycznego, grup poparcia i zwolenników.
galeria zdjęć Ukazanie polityka i jego rodziny w różnym świetle.
kontakt Możliwość skontaktowania się z kandydatem.
blog Istnienie działu, zawierającego wypowiedzi i opinie kandydata.
aktywność wyborcza Wykaz działań w trakcie kampanii wyborczej.
sztab wyborczy Wykaz pracowników sztabu wyborczego i kontakt z nimi.
domena Powiązanie nazwy domeny z kandydatem.
Kategoria: WWW a wyborca Informacje skierowane do wyborcy.
newsletter Możliwość subskrybowania listów informacyjnych.
kalendarz wyborczy Istnienie terminarza wyborczego.
wsparcie w wyborach Możliwość dofinansowania kampanii wyborczej i wolontariatu.
aktualności wyborcze Informowanie o bieżących wydarzeniach w kampanii.
komunikatory i portale społ. Odniesienia do kont w portalach społ. i komunikatorach.
Kategoria: WWW a media Informacje skierowane do mediów.
kanały RSS Możliwość subskrybowania kanałów RSS.
download Możliwość pobrania materiałów multimedialnych.
informacje prasowe Dział bieżących informacji dla prasy.
Kategoria: inne narzędzia marketingowe Dodatkowe elementy kampanii marketingowej w sieci.
modyfikacje strony Istnienie różnych wersji językowych, odsłon graficznych, wersji mobile i WAI (o dużym kontraście).
webvertising Reklama polityczna na www np. partii, zachęcająca do głosowania.
advergaming Istnienie gier/quizów o charakterze reklamowym.
download Dział plików do pobrania: skórek, tapet, wygaszaczy ekranu.
statystyki strony Informacje o wizytach, aktualizacjach.
księga gości Możliwość wpisu do księgi gości na stronie i/lub wyrażenia poparcia dla kandydata.
forum/chat/komentarze do

artykułów

Dział dyskusji dla odwiedzających stronę.
pozycjonowanie Pozycja na liście wyszukań przeglądarki Google, po wpisaniu imienia i nazwiska kandydata.

Źródło: opracowanie własne

Każdemu elementowi analizy przypisano wagę, której suma wynosiła 1 w danej kategorii. Do oceny witryny użyto skali od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najwyższa ocena). Iloczyn wyniku i wagi danego składnika testu wyrażał realne znaczenie danej pozycji w teście. Suma ocen ważonych w danej kategorii pozwoliła wyłonić najlepiej i najgorzej przygotowaną stronę na danym etapie generalizacji. A dodając sumy ważone wszystkich stron w każdej kategorii, można było zobaczyć, który aspekt został podkreślony podczas tworzenia stron. Z kolei wyznaczenie w analizie sum globalnych dla każdego z serwisów pozwoliło na stworzenie rankingu jakości kandydujących serwisów oraz wybór najlepszej i najmniej rozwiniętej strony.

Sondaż został przeprowadzony na wszystkich stronach internetowych kandydatów w jeden dzień, dokładnie na tydzień przed wyborami prezydenckimi (13 czerwca). Termin ten uznano za najwłaściwszy, gdyż na tym etapie kampanii wyborczej ostatecznie konieczne było stworzenie stron internetowych kandydatów. Istotne było również założenie, że w ostatnim tygodniu kampanii kandydaci skupią się na bezpośredniej komunikacji i nie będą już oczekiwali interaktywnych działań, które mogłyby prowadzić do relokacji. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano macierz, która wraz z wprowadzonymi wynikami stanowi załącznik do niniejszego opracowania.


[1] J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań 1999, s. 22.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz