Metryczka do wywiadu

Jestem studentką II roku.

Piszę pracę magisterską, której celem jest poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tworzenia reklam społecznych.

Dziękuję za pomoc

 1. Jak Pan/Pani zdefiniowałby/ałaby reklamę społeczną?
 2. Jak ocenia Pan/Pani poziom kampanii społecznych w Polsce?
 3. Jakie według Pana/Pani tematy są najczęściej poruszane w polskich kampaniach społecznych?
 4. Czy są takie tematy społeczne, których się według Pana/Pani w ogóle nie porusza?
 5. Jakie kryteria musi spełniać reklama społeczna?
 6. Jakie warunki musi spełnić agencja reklamowa by móc przygotować reklamę społeczną?
 7. W jaki sposób możemy ocenić, czy kampania społeczna jest skuteczna?
 8. W jaki sposób sprawdzacie Państwo skuteczność działań?
 9. Jakie czynniki składają się na skuteczność reklamy społecznej?
 10. Od czego zależy powodzenie reklamy społecznej?
 11. Jak wygląda dobór grupy docelowej?
 12. Dlaczego przeprowadza się reklamy społeczne?
 13. Jak reklama społeczna może pomóc przy kreowaniu pozytywnego wizerunku?
 14. Jak długo powinna trwać reklama społeczna?
 15. W jaki sposób przebiega proces projektowania reklam społecznych?
 16. Ile trwa przygotowanie jednej reklamy?
 17. Które reklamy wywołują największy odzew?
 18. Jaki jest średni koszt reklamy?
 19. Jakie doświadczenie macie Państwo w tworzeniu reklam społecznych?
 20. Jak długo Wasza agencja zajmuje się tworzeniem reklam społecznych?
 21. Co jeszcze warto wiedzieć o reklamach społecznych?

Metryczka:

Agencja reklamowa……………………………………….

Stanowisko……………………………………………………

Staż pracy w agencji reklamowej…………………..

Staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych Wykształcenie