Wskazanie pomocy w reklamie społecznej

Kolejną kwestią było wskazanie pomocy w RS. Celem reklamy społecznej jest zwiększenie świadomości na temat ważnych kwestii społecznych, a także w miarę możliwości i potrzeb wskazanie pomocy. Bądź pomoc w rozwiązaniu problemu. Dane zawarte na poniższym wykresie przedstawiają wskazany rodzaj pomocy.

Wykres 12. Wskazanie pomocy, N=57Dane zawarte na wykresie pozwalają odczytać, że w 48% reklam wskazywany jest adres strony internetowej, z której można uzyskać szczegółową pomoc. W 40% nie została wskazana pomoc. A w 12% został podany numer infolinii.

Powyższy podrozdział poświęcony był dominującym formom przekazu stosowanych w reklamach społecznych. Dotyczył on przede wszystkim celu RS, kolorystyki hasła reklamowego i reklamy, muzyki, osób występujących w reklamie czy.grupy docelowej

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz