Wskazanie pomocy w reklamie społecznej

Kolejną kwestią było wskazanie pomocy w RS. Celem reklamy społecznej jest zwiększenie świadomości na temat ważnych kwestii społecznych, a także w miarę możliwości i potrzeb wskazanie pomocy. Bądź pomoc w rozwiązaniu problemu. Dane zawarte na poniższym wykresie przedstawiają wskazany rodzaj pomocy. Wykres 12. Wskazanie pomocy, N=57Dane zawarte na wykresie pozwalają odczytać, że w 48% reklam … Dowiedz się więcej