Reklamy społeczne o tematyce – promocja regionów

Poniżej zostaną omówione kampanie dotyczące promocji regionów.

Tabela 11. Reklamy o tematyce – promocja regionów

Tematyka Nazwa kampanii Hasło reklamowe Czas trwania kampanii Czas trwania reklamy (minuty)
Promocja regionów Kraków rozmawia Witaj!
Dobrze, że
jesteś.
Porozmawiaj ze mną
21.02.11-31.03.11 0.30
  Pomorskie – nabierz kolorów Pomorskie –
nabierz kolorów
15.04.11-15.09.12 0.44
  Natura przejawia się różnie Natura
przejawia się
różnie
18.04.11-18.05.11 1.00

Źródło: Badania własne (luty 2012)

W 2011 roku pojawiły się trzy kampanie społeczne dotyczące promocji regionów. Pierwsza z nich pojawiła się 21 lutego, natomiast ostatnia ukazała się 18 kwietnia. Głównym celem była promocja regionów Polski. Średni czas emisji reklamy to 58 sekundy. Nadawcami powyższych reklam były: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Przykładem kampanii – promocja regionów jest „Natura przejawia się różnie”.

Ilustracja 8. Kampania społeczna „Mężczyzna w saunie”W analizowanych reklamach głównym celem informującym było zaprezentowania walorów i możliwości tkwiących w regionie. Tylko w jednej z reklam hasło było umiejscowione na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły rzutu okiem. Kolor hasła reklamowego to – niebieski.

Czcionka drukowana zajmowała mniej niż połowę ekranu. W pozostałych dwóch reklamach nie pojawiło się hasło podczas emisji, stąd kwestia ta ich nie dotyczy. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza również tylko w jednej reklamie, w dwu kolejnych nie pojawił się przekaz werbalny. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym. Były to zdania złożone, w których była zawarta duża ilość informacji. We wszystkich reklamach pojawiła się muzyka, stworzona na potrzeby tych reklam. Przeważała muzyka dynamiczna. W tych kampaniach występowała komunikacja słowna w normalnym tempie, choć w nie wszystkich się takowa pojawiła. W powyższych reklamach dominowała kolorystyka wyrazistych kolorów jak: zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy oraz biały. Szeroka gama kolorów ma zachęcać do odwiedzenia prezentowanych regionów.

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, co może świadczyć, że reklama jest adresowana do każdego z nas. Chociaż pojawiła się również reklama w której wystąpiły postaci animowane jak w kampanii „Kraków rozmawia”, kreacja kampanii została oparta o sylwetki i kolorystykę z serwisu poświęconego konsultacjom społecznym:  dialogspoleczny.krakow.pl. Do dialogowania zapraszają hasła „Witaj, dobrze, że jesteś” i „Porozmawiaj ze mną”.

Wiek uczestników reklamy był zróżnicowany. Zarówno występowały w nich dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i starsze. Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Pojawił się w nich przekaz niewerbalny, a kompozycją dominującą były jaskrawe kolory. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia miękka, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – reklama przypominająca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na pozytywne emocje przede wszystkim radość, miłość, szczęście.

Celem kampanii były działania dostarczające określonych informacji o regionie. Efektem ostatecznym kampanii miało być przyciągnięcie doń kapitału intelektualnego i finansowego, a tym samym wsparcie procesów innowacyjnych. Oraz osób chcących odpocząć i poznać region turystycznie.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz