Różnice między reklamą komercyjną a społeczną

podrozdział pracy magisterskiej Tabela 3. ilustruje podstawowe różnice między reklamą społeczną a komercyjną. Tabela 3. Różnice między reklamą komercyjną a społeczną reklama komercyjna reklama społeczna złożoność postawy (siła, trwałość i stabilność zmienianej postawy) na ogół niewielka na ogół duża pożądany poziom zmiany postawy zazwyczaj płytki – miana w obrębie stosowanego repertuaru zachowań – np. zmiana … Dowiedz się więcej