„Dzieciństwo bez przemocy”- wkład medialny w kampanię

Duży wkład w medialny kształt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” miała agencja reklamowa McCann Erickson Polska. Efektem współpracy było przyznanie organizatorom kampanii nagrody mediów Niptel 2001.  Po wręczeniu „Złotych Telefonów” uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Luisa Alarcona – kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Renaty Durdy – wicedyrektora PARPA, którzy zaprezentowali najważniejsze efekty kampanii. Następnie głos zabrała dr Monika Sajkowska – dyrektor Fundacji „Dzieci Niczyje” przedstawiając wyniki badań dotyczących postaw Polaków wobec krzywdzenia dzieci i kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem i efektami kampanii w środowiskach lokalnych. Prezentacji dokonali ambasadorzy kampanii, którzy wyróżnieni zostali „Złotymi Telefonami”, panie: Danuta Lechowska, Maria Łyczkowska i Jadwiga Kuśmierska.

Na zakończenie spotkania głos zabrał prof. Jerzy Mellibruda, dyrektor PARPA, który w swoim wystąpieniu wskazał na wyzwania stojące przed wszystkimi, którzy pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Kampania trwająca w 2001 roku zakończyła się dużym sukcesem. Organizatorom udało się zmienić postawy społeczne wobec krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w rodzinie, uruchomić nowe placówki dla dzieci krzywdzonych, utworzyć nowe świetlice socjoterapeutyczne, powołać w gminach interdyscyplinarne zespoły ds. pomocy dzieciom krzywdzonym. Przeprowadzono również szkolenia dla pracowników służb publicznych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Zdołano wzbudzić zainteresowanie rodziców zwiększaniem kompetencji wychowawczych[1].


[1] WWW.ngo.pl

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz