Najważniejsze wydarzenia podczas kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

W ramach kampanii 20 marca 2001 roku w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy Sekretarza Stanu Minister Barbary Labudy odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Dzieciństwo bez przemocy”. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele najwyższych władz, poszczególnych resortów, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów. Goście zapoznali się m.in. z problematyką krzywdzenia dzieci, wynikami badań na temat tego zjawiska oraz z założeniami kampanii. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa nt. „System przeciwdziałania przemocy wobec dzieci-perspektywy pomocy dzieciom krzywdzonym”.

W dniu 31 stycznia 2002 roku w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej i Minister Barbary Labudy odbyła się konferencja podsumowująca kampanię przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci „Dzieciństwo bez przemocy”.  Konferencja odbyła się z inicjatywy organizatorów kampanii: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji „Dzieci Niczyje” i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Kancelarii Prezydenta reprezentowanej przez Minister Barbarę Labudę. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele najwyższych władz, poszczególnych resortów, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów.  W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym wybrani ambasadorzy kampanii, którzy realizowali ją w gminach, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz dzieci, a także przedstawiciele resortów. Wśród gości byli: Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich, Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka, Anna Bańkowska – przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Marek Balicki – przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia, Małgorzata Bańkowska – dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, Ryszard Siwierski – Komendant Stołeczny Policji, Tadeusz Wojtuszak – Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.  Goście zapoznali się m.in. z problematyką krzywdzenia dzieci, wynikami badań na temat tego zjawiska oraz z założeniami kampanii.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa nt. „System przeciwdziałania przemocy wobec dzieci-perspektywy pomocy dzieciom krzywdzonym”.

Podczas konferencji wręczone zostały „Złote Telefony”, wyróżnienia przyznawane osobom lub instytucjom, które w znaczący sposób angażują się w przeciwdziałanie przemocy w rodzinach.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz