Wstęp pracy dyplomowej

Każda istniejąca firma, chcąca zaistnieć na rynku, bądź zwiększyć swoją sprzedaż, zna i docenia wartość reklamy. W tym celu wykorzystuje telewizję, prasę, internet i inne media w celu zaprezentowania swojego produkty i swojej marki. Agencje reklamowe znają metody wpływania na konsumentów. Za pomocą muzyki, obrazów, haseł reklamowych nakłaniają ludzi do zakupu danego produktu lub starają się poprawić wizerunek danej marki.

Firma HI TEC NUTRITION nie różni się od innych firm, także ona utrwala swoją markę w świadomości odbiorców za pomocą istniejących mediów. Wykorzystując prasę fachową i portale internetowe prezentuje oferowane w sprzedaży produkty. Jak każda inna firma, chce przedstawić swoje produkty i swoją markę w jak najlepszym świetle.

Sposoby i metody wpływania na konsumentów opisane w kolejnych rozdziałach pracy, umożliwiły sformułować hipotezę, która brzmi: „Reklama istotnie wpływa na decyzje konsumenta przy wyborze suplementów i środków dietetycznych”. Zatem celem pracy będzie udowodnienie powyższej tezy, bądź jej odrzucenie. Aby jednak dokonać tego typu weryfikacji należy posłużyć się odpowiednią metodologią. Wykorzystano do tego ankietę, z której skorzystano do badań na wybranych klientach firmy HI TEC NUTRITION. Pomiar zmiennych dokonany na podstawie ankiet dał wyraźny obraz i odpowiedź na postawioną hipotezę.

Istotnym elementem pracy licencjackiej jest jej teoretyczne uzasadnienie. Dlatego właśnie rozdział pierwszy i drugi jest poświęcony wyjaśnieniu podstawowych pojęć związanych z tematem reklamy i jej wpływu na konsumentów.

Rozdział trzeci to charakterystyka firmy, której to klientów badano w celu zweryfikowania hipotezy. Podsumowanie badania tezy i wyników ankiety dokonano w ostatnim podrozdziale.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz