„Dzieciństwo bez przemocy”- główne założenia kampanii

Przykładem starannie zorganizowanej akcji, której efekt był pomyślny jest ogólnopolska kampania pod hasłem „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”, prowadzona w 2001 roku. Zorganizowaniu tejże kampanii podjęła się Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacja Dzieci Niczyje oraz instytucje i organizacje, które zawiązały koalicję na rzecz przeciwdziałania zaniedbywaniu i krzywdzeniu dzieci.

Aby dotrzeć do świadomości odbiorców akcji organizatorzy ukazali przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jako bardzo poważny problem społeczny:

  • 60% dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 roku życia;
  • co szósty 12-latek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów takich jak siniaki, zadrapania;
  • blisko 23% polskich studentów przyznaje, że w ich domach przynajmniej kilkakrotnie dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mówi o kilkakrotnym wystąpieniu sytuacji, w której doszło do przemocy psychicznej;
  • 34% pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie      intensywnego picia używało przemocy fizycznej wobec dzieci, a 50%      stosowało przemoc psychiczną.
  • Większość przypadków krzywdzenia dzieci pozostaje jednak tajemnicą      rodzinną[1].

Wobec tak niepokojących statystyk utworzona koalicja, jako nadrzędne zadanie postawiła sobie zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom i ich rodzinom. Celem działania było również zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem, promocja pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych, prawnych i związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. Postawiono sobie również za cel motywowanie społeczności lokalnych i instytucji do podejmowania działań na rzecz dzieci krzywdzonych oraz ulepszanie systemu pomocy rodzinom i rozwijanie konstruktywnych umiejętności
a także postaw rodzicielskich.


[1] cbos.pl, Badanie przeprowadzono w dniach 1-4 czerwca 2001 roku na 1052-osobowej reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski, opracowała Macieja Falkowska.

Głosuj na tę pracę!
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]

Dodaj komentarz