Założenia kampanii „Nie daję łapówek”

Problem korupcji w Polsce jest zjawiskiem powszechnym i każdemu znanym a co za tym idzie łatwo można osiągnąć zamierzony cel jakim jest m.in. zdobycie popularności przez podmiot ją krytykujący. Jednak cel ten, sam w sobie nie jest celem realizowanej kampanii.

Organizatorzy w kampanii stwierdzali fakty oczywiste, uprawiając typową demagogię na przykład zastanawiając się  „gdzie upatrywać głównych przyczyn tak powszechnie występującej korupcji w Polsce?” A następnie wnioskowali „Wydaje się, że oprócz niezrozumiałego i korupcjogennego prawa, najpoważniejszą przyczyną jest bardzo szerokie przyzwolenie społeczne na to zjawisko. Co więcej, przyzwolenie to, jest bardzo powszechne we wszystkich warstwach społecznych. I dalej W związku z powyższym stwierdzeniem, z korupcją jako patologią, należy walczyć nie na poziomie wysokich urzędników (choć tam też), ale właśnie w życiu codziennym”[1]

Temat kampanii był słuszny ze względów społecznych i można go wykorzystać, podjęcie się tak trudnego zadania wymaga jednak szczegółowego zaplanowania i logistycznego rozwiązania. Poza tym należałoby pomyśleć o sposobie rzeczywistego zaangażowania wielu osób a nawet całego społeczeństwa. Analizując przebieg kampanii można wyróżnić następujące jej elementy:

 1. Przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Stowarzyszenia Agencji Reklamowych w Polsce, opracowana została strategia komunikacyjna kampanii. Agencja Reklamowa PZL stworzyła stronę wizualną kampanii, a dom Mediowy Zenith Media opracował plan mediowy.
 2. Podkreślenie, iż wymienione poniżej media, udostępniły nam powierzchnie reklamową nieodpłatnie widząc potrzebę zmiany postaw społecznych względem korupcji. Jest to ich wkład w propagowanie uczciwości i chęć budowy zdrowego społeczeństwa.
 3. Media wspierające kampanię: Super Express, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Puls Biznesu – Business Class, Życie Warszawy, Dzień Dobry, Przekrój, Wprost, Newsweek, Polityka, Forum, Businessman Magazine, Bank, Finansista, Gazeta BCC; oraz firmy reklamy zewnętrznej AMS i Cityboard Media.

[1] Tygodnik Wprost, nr 32 z dnia 21.08.2003 r., s.45.

Medialny nurt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

Medialny nurt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” trwał od 30 marca do 31 lipca 2001 roku. W tym czasie w kampanię zaangażowało się 37 stacji telewizyjnych, 113 rozgłośni radiowych i ponad 200 czasopism lokalnych i ogólnopolskich, w których ukazało się ponad 900 artykułów na temat krzywdzenia dzieci. Emitowany był spot telewizyjny i dwa spoty radiowe. Na ulicach miast pojawiło się ponad 1.000 billboardów oraz ponad 3.000 city lightów (plakatów przystankowych). Do II etapu kampanii (wrzesień – grudzień) włączyło się wydawnictwo Edipresse, które przygotowało i przesłało do 7.000 przedszkoli plakat „Dzieciństwo bez przemocy”. W ramach kampanii dokonano dystrybucji ponad 20 tys. plakatów do wnętrz i 150 tys. ulotek i plakatów edukacyjnych.

Powyższa kampania ukazuje w jaki sposób można połączyć różne techniki tworzenia dobrego i pozytywnego image wokół określonego przedsięwzięcia i jak to wykorzystać
w dalszej części akcji. Owa kampania ukazuje przedewszystkim czynnik ludzki jako siłę napędową stopniowego sukcesu[1].


[1] Magazyn Expres Reporterów ” Maltretowane dzieci”, felieton z dnia  2002.04.04.

Najważniejsze wydarzenia podczas kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

W ramach kampanii 20 marca 2001 roku w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy Sekretarza Stanu Minister Barbary Labudy odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Dzieciństwo bez przemocy”. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele najwyższych władz, poszczególnych resortów, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów. Goście zapoznali się m.in. z problematyką krzywdzenia dzieci, wynikami badań na temat tego zjawiska oraz z założeniami kampanii. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa nt. „System przeciwdziałania przemocy wobec dzieci-perspektywy pomocy dzieciom krzywdzonym”.

W dniu 31 stycznia 2002 roku w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej i Minister Barbary Labudy odbyła się konferencja podsumowująca kampanię przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci „Dzieciństwo bez przemocy”.  Konferencja odbyła się z inicjatywy organizatorów kampanii: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji „Dzieci Niczyje” i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Kancelarii Prezydenta reprezentowanej przez Minister Barbarę Labudę. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele najwyższych władz, poszczególnych resortów, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów.  W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym wybrani ambasadorzy kampanii, którzy realizowali ją w gminach, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz dzieci, a także przedstawiciele resortów. Wśród gości byli: Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich, Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka, Anna Bańkowska – przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Marek Balicki – przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia, Małgorzata Bańkowska – dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, Ryszard Siwierski – Komendant Stołeczny Policji, Tadeusz Wojtuszak – Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.  Goście zapoznali się m.in. z problematyką krzywdzenia dzieci, wynikami badań na temat tego zjawiska oraz z założeniami kampanii.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa nt. „System przeciwdziałania przemocy wobec dzieci-perspektywy pomocy dzieciom krzywdzonym”.

Podczas konferencji wręczone zostały „Złote Telefony”, wyróżnienia przyznawane osobom lub instytucjom, które w znaczący sposób angażują się w przeciwdziałanie przemocy w rodzinach.

Kampania „nie kupuj zwierząt z przemytu” w mediach

 • Kampania została zaprezentowana w ogólnopolskich i lokalnych mediach. Informacje o inauguracji pojawiły się między innymi:
 • na antenie TVP, w programie 1 w ramach oprawy dnia;
 • w większości telewizyjnych serwisów informacyjnych (Teleexpress, Panorama, Kurier regionalny w WOT, informacje w TVN24 i w TV4)
 • w prawie wszystkich ogólnopolskich i wielu lokalnych dziennikach prasowych (m.in.: Super Express, Gazeta Wyborcza, Trybuna, Życie Warszawy, Nowiny, Gazeta Wrocławska, Gazeta Pomorska, Gazeta Krakowska);
 • w największych tygodnikach: Polityka, Newsweek, Wprost;
 • w licznych stacjach radiowych (m.in. Radio ZET, Pr. III PR, Radio ESKA, Radiostacja, Radio BIS, Radio Plus)
 • wielu portalach internetowych, w tym Onet.pl i PAP
 • Przeprowadzona została kampania reklamowa ATL. W tym: emisja reklam telewizyjnych (TVP, Animal Planet, MTV, TVN24), prasowych (dzienniki, tygodniki i miesięczniki o zasięgu ogólnopolskim), radiowych (główne stacje radiowe) oraz internetowych.

Więcej takich kampanii!

„Nie kupuj zwierząt z przemytu”- cele kampanii

Na uwagę zasługuje kampania WWF „Nie kupuj zwierząt z przemytu”  która wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej i spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem. Mimo krótkiego czasu trwania akcji, prawie połowa Polaków dostrzegła reklamy kampanii w mediach.

Kampania miała uświadomić opinii publicznej problemy związane z przemytem do Polski gatunków zagrożonych wyginięciem. Akcja skierowana była przede wszystkim do tych osób, które są, lub w przyszłości mogą być, zainteresowane kupnem egzotycznych zwierząt i trzymaniem ich w domu. Głównymi założeniami kampanii była chęć uświadomienia potencjalnym nabywcom, że mają realny wpływ na zjawisko przemytu i nielegalnego handlu, a ich działania przyczyniają się do wymierania gatunków. Przez pokazanie im krzywdy zwierząt, które wyrwane ze swojego naturalnego otoczenia, podróżując w dramatycznych warunkach, trafiają ostatecznie do klatek, organizatorzy akcji chcieli wzbudzić w odbiorcach sprzeciw wobec tego zjawiska i chęć przeciwstawienia się mu przez odmowę kupowania zwierząt z niepewnych źródeł. Stąd hasłem przewodnim był slogan „Nie kupuj zwierząt z przemytu”. Medialna akcja informacyjno-promocyjna skierowana była do osób kupujących zwierzęta egzotyczne w kraju i obejmowała[1]:

 • inaugurację kampanii tj. spotkanie dla dziennikarzy i VIPów w warszawskim ogrodzie zoologicznym oraz happening w centrum Warszawy z udziałem gwiazd (aktorzy, piosenkarze i znany sportowiec);
 • działania informacyjne we wszystkich dostępnych mediach: TV, radio (wybrane rozgłośnie ogólnopolskie i regionalne), prasa (wybrane dzienniki, tygodniki i miesięczniki) oraz portale internetowe;
 • społeczna kampania reklamowa „Nie kupuj od przemytników”: spoty telewizyjne (TVP, Animal Planet, MTV, VIVA), reklama w tytułach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz w internecie;
 • intensywne działania PR: wypowiedzi znanych ludzi, wystawy zdjęć, spotkania, publikacja materiałów informacyjnych.

[1]  Poznaj Świat, nr 3(566) z dnia 2004.03.01.