Medialny nurt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

Medialny nurt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” trwał od 30 marca do 31 lipca 2001 roku. W tym czasie w kampanię zaangażowało się 37 stacji telewizyjnych, 113 rozgłośni radiowych i ponad 200 czasopism lokalnych i ogólnopolskich, w których ukazało się ponad 900 artykułów na temat krzywdzenia dzieci. Emitowany był spot telewizyjny i dwa spoty radiowe. Na ulicach miast pojawiło się ponad 1.000 billboardów oraz ponad 3.000 city lightów (plakatów przystankowych). Do II etapu kampanii (wrzesień – grudzień) włączyło się wydawnictwo Edipresse, które przygotowało i przesłało do 7.000 przedszkoli plakat „Dzieciństwo bez przemocy”. W ramach kampanii dokonano dystrybucji ponad 20 tys. plakatów do wnętrz i 150 tys. ulotek i plakatów edukacyjnych.

Powyższa kampania ukazuje w jaki sposób można połączyć różne techniki tworzenia dobrego i pozytywnego image wokół określonego przedsięwzięcia i jak to wykorzystać
w dalszej części akcji. Owa kampania ukazuje przedewszystkim czynnik ludzki jako siłę napędową stopniowego sukcesu[1].


[1] Magazyn Expres Reporterów ” Maltretowane dzieci”, felieton z dnia  2002.04.04.

Zakres działań kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

W czasie kampanii bezpośrednimi działaniami objęto ponad 10 tys. osób. Do koalicji na rzecz kampanii przystąpiło 847 podmiotów, w tym 585 instytucji i 262 osoby prywatne.  Tryumfem w czasie trwania kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”  w 2001 roku, był wzrost w porównaniu do lat poprzednich, liczby rozmów z dziećmi i w sprawach dzieci
w Ogólnopolskim Telefonie dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”. Statystyki owych rozmów mówią same za siebie:

 • 1999 rok – 541 telefonów
 • 2000 rok – 559 telefonów
 • 2001 rok – 935 telefonów

Kampania przyczyniła się również do zwiększenia liczby telefonów od świadków przemocy wobec dzieci:

 • W 1999 roku – 250 telefonów
 • W 2000 roku – 306 telefonów
 • W 2001 roku – 580 telefonów

Podczas trwania kampanii wzrosła ilość interwencji podejmowanych przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w sprawach dzieci. Statystyki przedstawiają się następująco:

 • W 1999 roku – 9 interwencji
 • W 2000 roku- 41 interwencji
 • W 2001 roku – 156 interwencji

W związku z kampanią „Dzieciństwo bez przemocy” zawiązano koalicję organizacji i instytucji pomagających dzieciom, których wspólnym celem jest powstrzymanie przemocy wobec dzieci w myśl zasady, że  „dzieci mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.” Dlatego koalicja podjęła działania mające na celu edukację społeczną nt. zjawiska i konsekwencji krzywdzenia dzieci, promowanie świadomego i dobrego rodzicielstwa, zwiększanie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zorganizowanie jak największej ilości miejsc gdzie dzieci krzywdzone mogłyby uzyskać wsparcie i pomoc.

W chwili obecnej do koalicji należy ponad 830 organizacji, instytucji i osób prywatnych z całej Polski, w większości są to członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

„Dzieciństwo bez przemocy”- wkład medialny w kampanię

Duży wkład w medialny kształt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” miała agencja reklamowa McCann Erickson Polska. Efektem współpracy było przyznanie organizatorom kampanii nagrody mediów Niptel 2001.  Po wręczeniu „Złotych Telefonów” uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Luisa Alarcona – kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Renaty Durdy – wicedyrektora PARPA, którzy zaprezentowali najważniejsze efekty kampanii. Następnie głos zabrała dr Monika Sajkowska – dyrektor Fundacji „Dzieci Niczyje” przedstawiając wyniki badań dotyczących postaw Polaków wobec krzywdzenia dzieci i kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem i efektami kampanii w środowiskach lokalnych. Prezentacji dokonali ambasadorzy kampanii, którzy wyróżnieni zostali „Złotymi Telefonami”, panie: Danuta Lechowska, Maria Łyczkowska i Jadwiga Kuśmierska.

Na zakończenie spotkania głos zabrał prof. Jerzy Mellibruda, dyrektor PARPA, który w swoim wystąpieniu wskazał na wyzwania stojące przed wszystkimi, którzy pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Kampania trwająca w 2001 roku zakończyła się dużym sukcesem. Organizatorom udało się zmienić postawy społeczne wobec krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w rodzinie, uruchomić nowe placówki dla dzieci krzywdzonych, utworzyć nowe świetlice socjoterapeutyczne, powołać w gminach interdyscyplinarne zespoły ds. pomocy dzieciom krzywdzonym. Przeprowadzono również szkolenia dla pracowników służb publicznych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Zdołano wzbudzić zainteresowanie rodziców zwiększaniem kompetencji wychowawczych[1].


[1] WWW.ngo.pl

Najważniejsze wydarzenia podczas kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

W ramach kampanii 20 marca 2001 roku w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy Sekretarza Stanu Minister Barbary Labudy odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Dzieciństwo bez przemocy”. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele najwyższych władz, poszczególnych resortów, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów. Goście zapoznali się m.in. z problematyką krzywdzenia dzieci, wynikami badań na temat tego zjawiska oraz z założeniami kampanii. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa nt. „System przeciwdziałania przemocy wobec dzieci-perspektywy pomocy dzieciom krzywdzonym”.

W dniu 31 stycznia 2002 roku w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej i Minister Barbary Labudy odbyła się konferencja podsumowująca kampanię przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci „Dzieciństwo bez przemocy”.  Konferencja odbyła się z inicjatywy organizatorów kampanii: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji „Dzieci Niczyje” i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Kancelarii Prezydenta reprezentowanej przez Minister Barbarę Labudę. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele najwyższych władz, poszczególnych resortów, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów.  W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym wybrani ambasadorzy kampanii, którzy realizowali ją w gminach, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz dzieci, a także przedstawiciele resortów. Wśród gości byli: Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich, Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka, Anna Bańkowska – przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Marek Balicki – przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia, Małgorzata Bańkowska – dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, Ryszard Siwierski – Komendant Stołeczny Policji, Tadeusz Wojtuszak – Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.  Goście zapoznali się m.in. z problematyką krzywdzenia dzieci, wynikami badań na temat tego zjawiska oraz z założeniami kampanii.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa nt. „System przeciwdziałania przemocy wobec dzieci-perspektywy pomocy dzieciom krzywdzonym”.

Podczas konferencji wręczone zostały „Złote Telefony”, wyróżnienia przyznawane osobom lub instytucjom, które w znaczący sposób angażują się w przeciwdziałanie przemocy w rodzinach.

Organizacja kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

Realizatorami kampanii, czyli jej ambasadorami były osoby, którym bliska jest idea pomagania dzieciom. Działania ambasadorów, jako animatorów w swoim środowisku lokalnym dają szansę na uruchomienie lokalnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w danej gminie. Zadaniem ambasadora było przeprowadzenie debaty w środowisku lokalnym i w związku z tym:

 • opracowanie lokalnej informacji dotyczącej zjawiska krzywdzenia dzieci oraz istniejących placówek udzielający pomocy dzieciom,
 • przygotowanie organizacyjne i poprowadzenie debaty,
 • kontakt z lokalnymi mediami,
 • podsumowanie wyników debaty i nadesłanie ich do biura kampanii.

Należy zwrócić uwagę, że organizatorzy w ramach przygotowań do realizacji debat zapewnili ambasadorom udział w bezpłatnym szkoleniu na temat zjawiska przemocy wobec dzieci i prowadzenia debat, materiały niezbędne do przeprowadzenia debaty (film, publikacje, ulotki), wsparcie merytoryczne, konsultacje, dostęp do baz danych, rekomendacje dla władz lokalnych zachęcające do udzielania wsparcia i współpracy. Te wszystkie elementy sprawiły, że kampania została przeprowadzona sprawnie i profesjonalnie dając wymierne efekty.